Dat neit Mobilitéitskonzept, den Tram an d’Reform vum RGTR, hunn dozou gefouert datt vill Eechternacher Bierger onzefridden si mat der Busubannung. All Busser sollen op de Pôle d’Echange Kierchbierg an dann Ëmklammen op en Tram oder op stättesch Bussen.

Mir haten als Gréng eng Entrevue mam François Bausch fir eng besser Ubannung ze kréien an op d’Doléancen vun eise Bierger hinzeweisen.

Mir waren iwerrascht dass e jonken LSAP Member vun Berdorf sech profileiert huet op den sozialen Netzwierker, dass duerch seng Interventioun den 110/111 erem soll d’Badeanstalt ufueren. Dat as falsch!

Huet den Schefferot beim Ministère de la mobilité nogefrot?
Wéi geseit et mat der Kommunicatioun vun der Gemeng an desem Dossier, un eis Bierger aus?
Optrag un d’Mobilitéitskommissioun?
Internet Site?

15.03.2021