Wann mir eppes ze soe kréie:
Fir déi éischt 120 Deeg gi mir iech 12 Verspriechen!

 • Nolauschteren!
  Mir hunn eng Entrevue mat all Veräin.
 • Do sinn!
  De Schäfferoot huet fest Spriechstonnen.
 • Biergerfrëndlechkeet!
  Mir äntwerten iech op all är Froen.
 • Sportlech!
  Mir bréngen en néie Projet Sportskomplex op de Wee.
 • Marquise!
  Mir raumen op.
 • Vëlofrëndlechkeet!
  E Konzept ass an d’Wee geleet.
 • Innovatioun!
  Mir hunn eng Begegnungszone ausgewiese.
 • Solidaritéit!
  Eis Gemeng ass Fairtrade.
 • Maison Relais!
  Mir hunn eng Décisioun geholl.
 • Pedibus!
  Eis Kanner ginn secher an d’Schoul.
 • Erliefnis!
  Eis Gemeng huet en Ouschtermoart.
 • Blummenmier!
  Eis Gemeng bléit op.

Dozou sti mir mat eiser Ënnerschrëft:

 

Hei könn dir den Flyer eroflueden