Politique communale d’égalité des sexes

Politique communale d’égalité des sexes

Am « Plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes » weist den Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL), zesummen mam «syndicat intercommunal des villes et des communes SYVICOL » an der nationaler Antenne vum « Réseau européen – Les Femmes dans la Prise de Décision », drop hin, wei wichteg et ass och um lokalen Gemengenniveau enger Politik vun « égalité des sexes » Rechnung ze droen.

Ëmgeehungsstrooss

Ëmgeehungsstrooss

Ëmmer méi Bierger schwätzen vun der Ëmgeehungsstrooss, well den Här Buergermeeschter schonn ëfters Undeitungen gemaach huet, an verschiddenen Gremien, dass de Schäfferot un enger Emgehungsstrooss géif plangen. Wou stinn mer do?

Un de Schäfferot vun der Stad Eechternoach

Un de Schäfferot vun der Stad Eechternoach

Betrefft : Ordre du jour vun der Gemengerotssitzung vum 14. Dezember 2020 Här Buergermeeschter,Dir Häre Schäffen, Esou wéi d’Artikelen 13 a 25 aus dem modifizéierte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 et virgesinn, géingen d’Fraktioune vun der DP an déi gréng...
Nur noch mit Vignette oder Ticket

Nur noch mit Vignette oder Ticket

Echternach führt generelles Anwohnerparken ein – Opposition kritisiert Anbindung an öffentlichen TransportLuxemburger Wort, Dienstag, 1. Dezember 2020 – VOLKER BINGENHEIMER Wer wissen will, wo er wie lange in Echternach parken darf, muss sich Zeit nehmen und den...